YÜRÜTMEKTE OLDUĞUMUZ AB-GENÇ İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI TARAFINDAN KURSİYERLERİMİZE “İŞ BAŞVURUSU ve MÜLAKAT SÜREÇLERİ” HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ.