AMACIMIZ VE HİZMETLERİMİZ


BİRLİĞİN VİZYONU
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas alan Yerel Yönetim Birliği olmak.

 

BİRLİĞİN MİSYONU
Yerel Yönetimler Reformu ve AB Bütünleşme sürecine uyum,bu çerçevede; Doğu Akdeniz Bölgesinin sürdürülebilir gelişimi için üye belediyeler arasında işbirliğini geliştirmek, bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak; Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan odaklı, hizmetlerde verimlilik ve kaliteyi esas alan, yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.

Paylaş
Sonraki İçerikFaaliyetlerimiz